Witaj Przybyszu,

Strona na której się znalazłeś(-łaś) zawdzięcza swe powstanie grupie osób połączonych wspólną pasją poznawczą. Pasją, która skupia się na różnych aspektach dziedzictwa przyrodniczego naszego miasta i regionu. Dziedzictwa będącego sumą przeszłości i teraźniejszości. Dziedzictwa myśli i czynów ludzi, którzy swe życie związali z poznawaniem, odkrywaniem, opisywaniem i chronieniem przyrody Ziemi Radomskiej. Dziedzictwa związanego także z trwaniem i działaniem instytucji związanych z ochroną przyrody.

Staramy się być kontynuatorami tej tradycji poznając i dokumentując otaczający nas świat zwierząt, roślin i obiektów przyrody nieożywionej. Zmiany zachodzące w życiu naszego miasta i regionu powinny zachodzić w harmonijnej zgodzie i współistnieniu ze światem natury, której ludzie są jedynie malutką cząstką. Poprzez różne formy aktywności: publikacje, ulotki, plakaty, wyjazdy terenowe, propozycje zmian legislacyjnych lokalnego prawa, staramy się propagować takie harmonijne współistnienie.

Grupę naszą tworzą ludzie w różnym wieku, profesji; ukształtowani przez różnorakie życiowe koleje losu. Nic nie stoi na przeszkodzie abyś i Ty stał się współuczestnikiem naszych działań.

Wszystkich, których ciekawi poznawanie świata przyrody zapraszamy do współpracy, uczestnictwa w akcjach i projektach badawczych.