Ważnym elementem ochrony przyrody Ziemi Radomskiej są Obszary Chronionego Krajobrazu. Chronią one wyróżniające się krajobrazowo tereny naszego regionu, a także tworzą sieć połączeń pomiędzy poszczególnymi obszarami odznaczającymi się dużym bogactwem przyrodniczym.