zbiorymuz.png

Historia muzealnictwa przyrodniczego w regionie.

Nasz region ma bogate tradycje muzealnictwa przyrodniczego, bowiem kolekcje tu gromadzone obok zbiorów Gabinetu Zoologicznego w Warszawie, Muzeum Przyrodniczego Dzieduszyckich we Lwowie czy zbiorów Komisji Fizjograficznej w Krakowie należą do jednych z najstarszych w kraju.

Najstarsza wzmianka do której jak dotąd udało się dotrzeć dotyczy pokaźnej jak na ówczesne czasy, bo liczącej 1150 egz. skał i minerałów kolekcji i pochodzi z roku 1827, z lustracji Kolegium o. Pijarów w Radomiu czyli obecnej siedziby Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Po niespełna dwóch stuleciach historia zatoczyła koło ponieważ w miejscu dawnego magazynu zbiorów owych minerałów znajdują się współczesne ekspozycje Działu Przyrody muzeum. Należy jednak sądzić, iż dobrze wyposażony w zbiory gabinet przyrodniczy istniał tu już na przełomie XVIII i XIX w. gdy wykładowcą historii naturalnej w Kolegium był Czech Edmund Andraszek.

W kolegiach Pijarskich w Warszawie i Łukowie w których pracował pozostawił po sobie bogate zbiory zielnikowe, należy zatem przypuszczać, iż podobne tworzył i w Radomiu.

W redagowaniu wykorzystano książkę "Wędrówki Regionalne" Radom 2000.

Jacek Słupek

# Tytuł artykułu Odsłony
1 Zbiory publiczne. 2168
2 Kolekcje prywatne. 2372
3 Zbiory współczesne. 2683