# Tytuł artykułu Odsłony
1 Akcja - "Chrońmy płazy". 1580
2 Akcja - Uwaga na …. kolorowe obrączki !!! 3856
3 Akcja "Radomskie jaskółki z obrączką". 1535
4 Akcja "Liczenia ptaków zimujących w dolinach rzecznych". 1357
5 Akcja "Radomskie zimowe ptakoliczenie w Parku Leśniczówka". 1513
6 Akcja "Radomskie zimowe ptakoliczenie w Parku Kościuszki". 1307
7 Akcja "Ogólnopolskie liczenie łabędzia czarnodziobego podczas wiosennej wędrówki". 1207
8 Akcja "Zwróćmy uwagę na dzierlatki". 1183
9 Akcja "Pomóżmy kuropatwom". 1158
10 Akcja "Odczytujmy obrączki zimujących łabędzi"!!! 1396
11 Akcja "Zimowe liczenia sierpówek (Streptopelia decaocto) na noclegowiskach w śródmiejskiej części Radomia". 1150
12 Akcja „Do źródeł”. 1430
13 Akcja "Mieszkanie dla sikorki i nie tylko". 2045
14 Akcja „Zwiastuny wiosny”. 1567