W tym miejscu zamieszczamy nasze prośby, petycje itp. w formie pism do różnych instytucji.


# Tytuł artykułu Odsłony
1 Pisma w spr. zniesienia ochrony prawnej 2 drzew uznanych za pomnik przyrody. 413
2 Pismo w spr. podjecia przez Radę Miejską uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony OKCh Dolina Kosówki. 1017
3 Pismo w spr. objęcia ochroną w formie pomników przyrody 2 buków. 1026
4 Pismo w spr. objęcia ochroną w formie użytku ekologicznego "Borki". 1014
5 Pismo w spr. objęcia ochroną w formie pomników przyrody 8 drzew na terenie parku "Stary Ogród". 1024
6 Pisma w spr. parku na Ustroniu. 1081
7 Pismo w spr. nadania Parkowi Leśniczówka imienia Leopolda Pac-Pomarnackiego. 1036