W tym miejscu zamieszczamy nasze prośby, petycje itp. w formie pism do różnych instytucji.


# Tytuł artykułu Odsłony
1 Pisma w spr. zniesienia ochrony prawnej 2 drzew uznanych za pomnik przyrody. 404
2 Pismo w spr. podjecia przez Radę Miejską uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony OKCh Dolina Kosówki. 1008
3 Pismo w spr. objęcia ochroną w formie pomników przyrody 2 buków. 1017
4 Pismo w spr. objęcia ochroną w formie użytku ekologicznego "Borki". 1003
5 Pismo w spr. objęcia ochroną w formie pomników przyrody 8 drzew na terenie parku "Stary Ogród". 1017
6 Pisma w spr. parku na Ustroniu. 1068
7 Pismo w spr. nadania Parkowi Leśniczówka imienia Leopolda Pac-Pomarnackiego. 1023