W tym miejscu zamieszczamy nasze prośby, petycje itp. w formie pism do różnych instytucji.


# Tytuł artykułu Odsłony
1 Pisma w spr. zniesienia ochrony prawnej 2 drzew uznanych za pomnik przyrody. 367
2 Pismo w spr. podjecia przez Radę Miejską uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony OKCh Dolina Kosówki. 962
3 Pismo w spr. objęcia ochroną w formie pomników przyrody 2 buków. 972
4 Pismo w spr. objęcia ochroną w formie użytku ekologicznego "Borki". 965
5 Pismo w spr. objęcia ochroną w formie pomników przyrody 8 drzew na terenie parku "Stary Ogród". 978
6 Pisma w spr. parku na Ustroniu. 1033
7 Pismo w spr. nadania Parkowi Leśniczówka imienia Leopolda Pac-Pomarnackiego. 984