Klub Przyrodników Regionu Radomskiego nawiązuje do tradycji nieformalnego Klubu Ornitologów Ziemi Radomskiej i Północnej Kielecczyzny założonego w roku 1982, a w roku 1994 przekształconego w Radomsko-Kieleckie Towarzystwo Przyrodnicze. Obecnie na bazie tej organizacji powstały dwa stowarzyszenia TBiOP z siedzibą w Kielcach oraz M-ŚTO z siedzibą w Pionkach, z którymi członkowie naszego Klubu współpracują.

Klub grupuje chcących aktywnie działać miłośników przyrody. Celem działalności jest ochrona dziko żyjących gatunków zwierząt, roślin a także ich siedlisk. Działalność Klubu obejmuje m.in. wyszukiwanie i ochronę rzadkich i ginących gatunków zwierząt jak i realizację programów ochrony, współpracę w planowaniu i wypracowywaniu przyjaznych dla przyrody form gospodarowania.

Klub nie prowadzi działalności gospodarczej i nie korzysta z dotacji zewnętrznych, wszelkie działania finansując ze środków własnych członków Klubu m.in. członkowie klubu ze środków własnych sfinansowali pierwszą partię naklejek z sylwetkami ptaków drapieżnych na wiadukcie w ciągu ul. Słowackiego w Radomiu oraz budki lęgowe dla ptaków.

Jeśli widziałeś coś interesującego, ciekawego a może bulwersującego, co związane jest z otaczającym Cię światem przyrody lub bezpośrednio go dotyczy? Masz ciekawe pomysły i sugestie? Chciałbyś uczestniczyć w badaniach przyrodniczych i stać się członkiem Klubu Przyrodników Regionu Radomskiego? NAPISZ.

W latach ubiegłych członkowie Klubu prowadzili następujące prace badawcze:

 • Liczebność i zagęszczenie awifauny w parku im. Kościuszki w Radomiu,
 • Ptaki parku Leśniczówka,
 • Awifauna lęgowa stawów rybnych w Orońsku,
 • Sowy okolic Jedlni-Letnisko,
 • Sowy zachodniej części Puszczy Kozienickiej,
 • Ptaki parku Podworskiego w Rajcu Poduchowym,
 • Ptaki łąk piotrowickich – pow. próbna,
 • Liczebność i zagęszczenie zaganiacza w zabudowie śródmiejskiej Radomia,
 • Ptaki lasu chłopskiego w Myśliszewicach – pow. próbna,
 • Ptaki rezerwatu "Ciszek",
 • Atlas ptaków lęgowych Jedlni-Letnisko, Siczek i Wrzosowa,
 • Atlas ptaków lęgowych Szydłowca,
 • Badanie wędrówek jesiennych na zbiorniku Domaniów,

W roku 2009 członkowie Klubu zakładają przeprowadzenie następujących projektów i prac badawczych:

 • Liczebność i zagęszczenie awifauny w parku im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,
 • Liczebność i zagęszczenie awifauny w parku Stary Ogród w Radomiu,
 • Ptaki cmentarza rzymsko-katolickiego przy ul. Limanowskiego w Radomiu,
 • Sowy zachodniej części Puszczy Kozienickiej,
 • Ptaki krajobrazu rolniczego w Groszowicach – pow. próbna,
 • Ptaki Wrzosowa,
 • Ptaki rezerwatu "Źródła Królewskie",
 • Atlas ptaków lęgowych Jedlni-Letnisko, Siczek i Wrzosowa,
 • Atlas Ptaków lęgowych Szydłowca,
 • Program pn.: Ptaki Śródmieścia Radomia.

Regulaminu Klubu Przyrodników Regionu Radomskiego