Podczas prowadzenia w dniu dzisiejszym (08-09-2016) badań przyrodniczych w dolinie Potoku Północnego, stwierdziliśmy zanieczyszczenie (trwające) wód tego cieku w rejonie ul. Wojska Polskiego.

Miejsce, z którego wyciekają zanieczyszczenia znajduje się pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Chorzowską (mapa, koordynaty 51o24.300’ 21o12.040’). Są to prawdopodobnie ścieki bytowe. Wydobywają się one „spod ziemi” w bezpośrednim sąsiedztwie Potoku, gdzie utworzyło się rozległe rozlewisko, po którego przepełnieniu się, ścieki zaczęły przelewać się do Potoku Północnego wartkim strumieniem. Obecnie zupełnie zanieczyszczony jest odcinek Potoku od ulicy Wojska Polskiego aż do – co najmniej - torów kolejowych. Dalsze wyciekanie zanieczyszczeń, które następuje bardzo szybko, doprowadzi do skażenia całego Potoku Północnego, przepływającego między innymi przez tereny rekreacyjne (Park Leśniczówka) i centrum miasta. W konsekwencji może to spowodować skażenie wód rzeki Mlecznej, do której Potok Północny uchodzi w rejonie ulicy Szarych Szeregów.

Na miejsce od razu wezwaliśmy Straż Miejską, która powiadomiła m.in. Miejskie Wodociągi. Ponadto ze swej strony skierowaliśmy niezwłocznie pisma do odpowiednich organów – Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, Wodociągów Miejskich oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Delegatury w Radomiu z prośbą o pilne podjęcie interwencji w ramach posiadanych kompetencji.

KPRR