Nad Zwoleńką wiosna zagościła....

Zażółciły się łozowiska, w bajorach nieśmiało żaby się odzywają. Na skrajach borów sosnowych pomykają zwinki. Lata już sporo motyli, w tym także ciekawy przedstawiciel mikrolepidoptera - Ypsolopha mucronella. Można go zaobserwować w łęgach bo larwy gustują w liściach czeremchy. Piaski na Borowcu przemierzają pająki z rodzaju Alopecosa. Są szybkie, a w zwinności konkurować z nimi mogą jedynie trzyszcze Cicindela hybrida.

Ze skraju zagajnika czmychnął dudek. W oddali, na podmokłych łąkach pod Lucimią kroczą z wolna żurawie. Z doliny Wisły słychać gwar mew i innego ptactwa...

Marek Miłkowski