W roku 1999 ukazał się pierwszy Atlas ptaków lęgowych Karkonoszy obejmujący wyniki badań z lat 1991-1994 po obu stronach granicy, autorstwa czesko-polskiej dwójki doskonałych ornitologów.

Obecnie po 20 latach wydano nowe opracowanie, którego autorką jest Bożena Gramsz niegdyś przez moment pracownik Działu Przyrody Muzeum Okręgowego w Radomiu (obecnie im. Jacka Malczewskiego).

Atlas jest bardzo dobrze przygotowany  – zarówno pod względem merytorycznym (od etapu planowania zbierania danych w terenie, do etapu ich analizy), jak i wydawniczym.

Atlas dostępny w całości stąd: http://ptacikrkonos.krnap.cz

js