Klub Przyrodników Regionu Radomskiego zaprasza do Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu na prezentację Jacka Tabora pt. Na zachodnich rubieżach Palearktyki czyli Polish Birding Team na Azorach. Prezentacja odbędzie się 20 listopada o godz. 18.00.