Muzeum Wsi Radomskiej to nie tylko zabytki kultury naszej wsi, ale też dobrze zachowana przyroda chroniona niejako przy "okazji" przez muzeum. Napisałem okazji przez cudzysłów bo dyrekcja muzeum od lat dokłada starań do zachowania i wyeksponowania walorów przyrodniczych doliny Kosówki po to m.in. powstała jedna z pierwszych w regionie ścieżka przyrodnicza (obecnie niestety zamknięta).

Na terenie muzeum oprócz płynącej (chwilami malowniczo bo niestety duża część koryta rzeczki to uregulowany kanał) Kosówki znajdują się dwa stawy, górny o powierzchni 1,02 ha nieomal całkowicie zarośnięty przez roślinność wodną oraz bardziej otwarty malowniczy staw z płatami grzybieni białych od ul. Szydłowieckiej o powierzchni ok. 1,7 ha. Obecność zbiorników wodnych to także znak, że możemy oczekiwać tu szeregu gatunków związanych z tymi siedliskami ważek.

Przygotowując przed laty ścieżkę przyrodniczą zmuszony byłem przynajmniej wstępnie poznać skład gatunkowy występujących tu owadów należących do tego rzędu. Przyznam robiłem to dosyć pobieżnie, bo nastawiony byłem na te najłatwiejsze do obserwacji i rozpoznawania z czasem dochodziły kolejne gatunki m.in. ostatnio przybyła oczobarwnica mniejsza, której jeszcze 10 lat temu tu nie notowałem. W sumie odnotowałem tu 11 gatunków ważek (poniżej spis obserwowanych dotąd gatunków, dzięki przytomności umysłu nieocenionego Marka Miłkowskiego uniknąłem wpadki w oznaczeniu jednego z gatunków), z których najciekawsza wydaje się być pałątka zielona składająca ja na roślinności nadwodnej (np. gałęzie drzew), a nimfy po wylęgu spadają do zbiornika.

Upalne południa rozleniwiają zarówno Homo sapiens jak i ptaki które obserwuję dlatego będąc ostatnim razem w Muzeum skupiliśmy się na obserwacji niezwykle aktywnych w takiej pogodzie muzealnych ważek obserwując 5 gatunków podczas 15 minut do czego wszystkich mieszkańców naszego regionu również zachęcam.

tekst: js
zdjęcia: Grzegorz Tuszyński

Gatunki ważek spotykane na terenie muzeum :

Równoskrzydłe - Zygoptera
Świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens
Świtezianka dziewica Calopteryx virgo
Tężnica wytworna Ischnura elegans
Łątka dzieweczka Coenagrion puella
Straszka pospolita Sympecma fusca
Oczobarwnica mniejsza Erythromma viridulum
Pałątka zielona Lestes viridis

Różnoskrzydłe - Anisoptera
Żagnica jesienna Aeshna mixta
Żagnica wielka Aeshna grandis
Szablak krwisty Sympetrum sanguineum
Szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum