Brzmi tajemniczo, a chodzi po prostu o modliszkę, której przybycia do Radomia oczekiwaliśmy już od dawna. Gatunek dość zagadkowy bo kojarzący się z południem Europy, w Polsce opisywany stosunkowo dawno lecz wiedza o jego występowaniu do niedawna była bardzo skąpa wręcz szczątkowa.

Informacje o spotykaniu go traktowano dosyć pobłażliwie nie wierząc w informacje dostarczane przez przyrodników amatorów. Najwcześniejsze dane faunistyczne odnoszące się do terenu Polski, ściśle do okolic Warszawy, można znaleźć w rękopisie geografa królewskiego Ch. de Perthéesa, który przebywał na dworze króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w drugiej połowie XVIII wieku intensywnie badając entomofaunę okolic Warszawy. Informacje te opublikowano dopiero w połowie XIXw., lecz były potraktowane jako "ciekawostka" i podane w odnośniku przy okazji omawiania życia i działalności Ch. de Perthéesa.

Późniejsze skąpe dane m.in. z doliny Kamiennej czy obserwacje z rejonu Garbatki-Letniska i Lipska na naszym terenie oraz z Gór Wysokich na Wyżynie Małopolskiej i z licznych miejsc w Puszczy Sandomierskiej, Lasach Lipskich i Janowskich na terenie Kotliny Sandomierskiej oraz Dzierzkowic na Wyżynie Lubelskiej sugerowały, iż jest to gatunek nieliczny szacowany na 2-3 tysiące osobników dlatego wpisano go do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.

Według Instytutu Ochrony Przyrody w Krakowie w latach 2001-2003 zaobserwowano ekspansję modliszki związaną prawdopodobnie ze "zmianą warunków klimatycznych (wzrost średnich temperatur, zmniejszenie sumy opadów okresu wegetacyjnego)". Instytut na swej stronie informuje, że współczesny zasięg modliszki w Polsce jest ograniczony do północnej części Puszczy Sandomierskiej oraz zachodniej części Lasów Janowskich i Lasów Lipskich, niemniej wydaje się że dane te się nieco już zdezaktualizowały od kilku lat o licznych modliszkach w dolinie Kamiennej donosi Skarżyski Portal Przyrodniczy, powstała też praca informująca o stanowiskach z naszego regionu to jest okolic Kozienic.

Piękne zdjęcie modliszki na skrzynce pocztowej właśnie z Kozienic zamieścił na naszym forum jeden z najlepszych polskich fotografików przyrody Maciek Rębiś rodem z tego właśnie miasta. Donoszono także o obserwacjach z okolic Warszawy, Torunia, a nawet ostatnio Olsztyna. Tak więc myszkując po terenach Wincentowa, Godowa czy okolicach Sołtykowa uważnie jej wypatrywaliśmy.

Życie jednak potrafi zaskakiwać i pierwszą modliszkę w Radomiu zobaczyła po powrocie z wieczornego spaceru na swojej kanapie pośrodku radomskiego Ustronia moja koleżanka Kasia Piekarczyk i jej to zawdzięczamy portrety tego niesamowitego zwierzaka i wpisanie go w poczet fauny Radomia. Niestety jeśli chodzi o mnie ostatni raz modliszkę w Polsce widziałem w 1981 r. nad Krępianką niedaleko Lipska nad Wisłą niemniej ciągle mam nadzieje, że wkrótce zobaczę ją ponownie.

Modliszka jest bardzo szeroko rozprzestrzeniona, występuje w Europie, Azji, Afryce, Australii i w obu Amerykach dochodząc na północy do 55° szerokości geograficznej (okolice Omska na Syberii w Rosji), a na południu do Przylądka Dobrej Nadziei w Afryce. Na tym wielkim areale gatunek ten jest reprezentowany przez 9 dotychczas znanych podgatunków. W Polsce występuje jeden podgatunek — Mantis religiosa polonica.

js