Pod koniec maja media, w tym także ogólnopolskie donosiły o dramatycznej sytuacji w gminie Jedlińsk. Poniedziałkowa nawałnica spowodowała tam liczone milionach złotych straty.

Niestety, dramat dosięgnął również przyrodniczy świat w tym regionie. Na stawach hodowlanych w Piastowie pod Jedlińskiem grad zniszczył około 60% gniazd w kolonii lęgowej mewy śmieszki (Chroicocephalus ridibundus). Jeszcze większe straty zanotowały dwa gatunki rybitw – białowąsa (Chlidonias hybryda) i czarna (Chlidonias niger). W ich wypadku z około 40 widocznych gniazd zostały tylko dwa gniazda rybitwy czarnej.

Wiele ptaków padło od uderzeń gradu, który był wielkość kurzych jaj. Część z nich do ostatniej chwili ochraniało swoim ciałem jaja w gnieździe.

Na zdjęciach przestawiamy ptaki sprzed 1-2 tygodniu w tym miejscu, a także jedno zdjęcie, ale jak strasznie wymowne, już po nawałnicy.

Tomasz Kuna