Wybrałem się do rez. przyrody Sadkowice aby zaobserwować wiosenne owady związane z kserotermami. Jako, że rezerwat zajmuje niewielką powierzchnię, swoje obserwacje rozszerzyłem również na pobliskie tereny, gdzie występują margle kredowe, m.in. wyrobisko w Dziurkowie.

Okoliczni mieszkańcy pamiętają starszego mężczyznę, który rokrocznie odwiedzał rezerwat Sadkowice. Ponoć ostatni raz widziano go 3 lata temu... We wcześniejszych latach stosowano tu ochronę czynną polegającą na częściowym usuwaniu krzewów. Teraz widać jak rośliny drzewiaste stopniowo opanowują skarpę. Powierzchnia zajmowana przez ciepłolubne rośliny zielne systematycznie zmniejsza się.

Już na samym początku spotkałem najrzadszego ogniczka – Pyrochroa serraticornis – jednego z trzech gatunków ogniczkowatych występujących w Polsce. Para osobników tego gatunku żerowała na martwej oleicy. Jednym z ciekawszych chrząszczy, którego zaobserwowałem był biegacz – Drypta dentata, znany z liczniejszych stanowisk tylko w południowej Polsce. Poza tym sporo ciekawej chrząszczowej drobnicy, ciekawe żądłówki i muchówki.

Kwitną intensywnie głogi, berberys, trzmielina i inne rośliny zielne. Ich kwiaty przywabiają liczne rzesze owadów. Zachęcam do spojrzenia na barwny świat owadów, którymi maj obdarza najintensywniej.

MM