Jak co roku o tej porze apelujemy o ochronę płazów zdążających do swych stanowisk rozrodczych i ginących  masowo na drogach, w studzienkach kanalizacyjnych, porzuconych budowach itp. miejscach. Liczebność płazów z każdym rokiem dramatycznie maleje, terytoria zostały poprzecinane siatką dróg czy innych obiektów "szatkując" ich dotychczasową przestrzeń. Brak kontaktów z sąsiadującymi populacjami, coroczne masowe zabijanie osobników dorosłych na szlakach migracji prowadzi do stopniowego zaniku płazich społeczności w wielu miejscach naszego regionu.

W rejonie Grodziska w Radomiu pomimo sprzyjających zdawałoby się warunków brak już żab moczarowych, a cała populacja żab trawnych w roku ubiegłym liczyła 6 osobników w tym 1 samicę.

Na użytku ekologicznym "Bagno" od kilku lat nie odnotowaliśmy rzekotki drzewnej, kumak nizinny pospolity 20 lat temu w dolinie Kosówki nieomal na jej całym obszarze zanikł i 2009 roku można spotkać go było zaledwie na jednym stanowisku.

Na naszych drogach brak rozwiązań stosowanych z powodzeniem w innych miejscach tj. bezpiecznych przejść i płotków naprowadzających. Brak zresztą mapy obrazującej skalę zagrożenia, dlatego z pomocą wszystkich odwiedzających naszą stronę a zainteresowanych losem naszych płazów chcemy ją stworzyć.

W oparciu o uzyskane w ten sposób informacje wystąpimy do zarządców dróg, właścicieli obiektów o działania likwidujące zidentyfikowane zagrożenia.

Zapraszamy zatem do zapoznania się z wynikami dopiero co rozpoczętej akcji (mapa poniżej). 

Prosimy także o przesłanie na podanym poniżej formularzu własnych obserwacji terenowych wraz z krótkim opisem niebezpiecznego miejsca np. Radom, ul. Sucha 6 zabitych ropuch szarych.

FORMULARZ

{aicontactsafeform pf=4}

KPRR