Nadal prowadzimy akcje obrączkowania ptaków. W zeszłym tygodniu trzykrotnie rozstawiliśmy sieci, dwa razy na Żakowicach i raz wybraliśmy się poza miasto w okolice Parznic. 

Na Żakowicach zaobrączkowaliśmy w sumie 177 ptaków. W większości były to sikory bogatki Parus major – 133, modraszki Cyanistes caeruleus – 12,  oraz dzwońce Chloris chloris – 29. Udało nam się także założyć obrączki grubodziobowi Coccothraustes coccothraustes, sikorze sosnówce Periparus ater oraz wróblowi Passer domesticus.

Obrączkując dzwońce dołączyliśmy do ogólnopolskiej akcji http://interrex.nazwa.pl/colour-rings/dzwoniec?lang=pl. Na tym gatunku skoncentrowaliśmy się w Parznicach, gdzie w sieci wpadło ich aż 40 osobników.

Projekt dotyczący dzwońca ma na celu poznanie migracji i przemieszczania się tego zielonożółtego łuszczaka. Jednocześnie jest możliwość rozwiązania wielu zagadnień związanych z tym gatunkiem, na przykład jak stadium pierzenia jest powiązane:

  • z otoczeniem, w którym występuje dzwoniec,
  • z wiekiem i płcią,
  • z kondycją ptaków.

W Parznicach zaobrączkowaliśmy również 35 inne ptaki, w tym 33 sikory: bogatki – 15, modraszki – 14, ubogie Poecile palustris – 2 i czarnogłówkę Poecile montanus oraz 1 trznadla Emberiza citrinella i 2 mazurki Passer montanus.

Wszystkie dzwońce i część sikor dostała również plastikowe obrączki, które są znacznie łatwiejsze do odczytu niż standardowe metalowe. Ułatwia to identyfikacje poszczególnych osobników. Zgłoszenie obserwacji należy wysłać do Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Gdańsku (http://ring.stornit.gda.pl), która koordynuje obrączkowanie ptaków w Polsce.

Porównanie danych (np. daty, miejsca) zaobrączkowania z danymi ponownego stwierdzenia dostarczy nam informacji o przemieszczeniach, długości życia i innych aspektach biologii z życia naszych radomskich ptaków, a także dołożymy cegiełkę do badań i ochrony ich w skali ogólnopolskiej.

W tym miejscu jeszcze raz apelujemy do wszystkich o obserwowanie ptaków i wysyłanie zgłoszeń do stacji w Gdańsku oraz bezpośrednio do nas.

T K

O Akcji - Uwaga na …. kolorowe obrączki !!! czytaj TU.