Zimą 2012/2013 rozpoczęliśmy akcję obrączkowania ptaków na terenie Radomia. Punkty obrączkowania będą rozmieszczone w różnych jego częściach, między innymi przy zalewie na Borkach, na Gołębiowie i w samym centrum miasta. Podczas akcji szczególną uwagę kładziemy na trzy gatunki ptaków: bogatkę Parus major, dzwońca Chloris chloris i krzyżówkę Anas platyrhynchos, które poza standardowymi obrączkami metalowymi zostaną zaopatrzone w plastikowe obrączki umieszczone na prawej nodze.

Obrączki te posiadają trzycyfrowy, alfanumeryczny kod umożliwiający odczyt numeru znajdującego się na plastikowej obrączce bez konieczności ponownego łapania ptaka, na przykład przez lornetkę lub lunetę, a w przypadku krzyżówki będzie to możliwe nawet nieuzbrojonym okiem co umożliwi pewne zidentyfikowanie poszczególnych osobników. Obrączki użyte na bogatkę i dzwońca są białe, a na krzyżówkę żółte, wszystkie natomiast posiadają czarny kod. Oczywiście przy okazji akcji łapiemy również inne gatunki ptaków takie jak: modraszki Cyanistes caeruleus, kowaliki Sitta europea, mazurki Passer montanus i wróble P. domesticus.

Mamy nadzieję, że dalsze odłowy przyniosą kolejne gatunki – sikory ubogie Poecile palustris, zięby Fringilla coelebs, czyżyki Carduelis spinus, dzięcioły duże Dendrocopos major i białoszyje D. syriacus, i wiele innych, które są dość regularnie widywane w naszych "jadłodajniach".

Jak na razie oznakowaliśmy plastikowymi obrączkami 67 bogatek i 11 dzwońców. Dodatkowo kolejnych  50 ptaków wspomnianych powyżej gatunków otrzymało metalowe obrączki.

Mamy nadzieję, iż akcja ta pozwoli nam odpowiedzieć między innymi na takie pytania: jak długo żyją nasze miejskie ptaki, w jakich terminach i dokąd się przemieszczają, zarówno w ciągu roku jak i w skali lokalnej oraz tej bardziej globalnej. Jednak do tego potrzeba jak największej ilości odczytów zaobrączkowanych ptaków! Każdy odczyt się liczy! Jeśli zauważysz ptaka z obrączką na nodze postaraj się odczytaj jaki nosi kod i daj nam jak najszybciej znać wypełniając poniższy FORMULARZ.

fot. Andrzej Jarosławski fot. Andrzej Jarosławski

Poinformuj również o tym fakcie Stację Ornitologiczną Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akadami Nauk (http://www.stornit.gda.pl/start.html). Obrączkowanie dzwońców jest ponadto częścią ogólnopolskiej akcji dotyczącej tego gatunku http://interrex.nazwa.pl/colour-rings/dzwoniec?lang=pl

P M

Wśród osób, którym się poszczęści taka obserwacja, w co nie wątpimy, rozlosujemy album "Rzeki Mazowsza".

FORMULARZ

{aicontactsafeform pf=3}