Górujące nad otoczeniem wzgórze, położone ok. 3 km na północny zachód od Nowego Miasta, jest fragmentem dna podlodowcowej rzeki. Po ustąpieniu lodów, w miejscu dawnej rzeki, z materiału osadzonego na jej dnie, powstał podłużny wał łozów. Na szczycie wzgórza znajduje się kościółek i cmentarz żołnierzy austriackich. Pierwszy drewniany kościół powstał z fundacji króla Jana Kazimierza i księcia Jerzego Lubomirskiego, na znak zawartej pomiędzy nimi ugody, dlatego wzgórze nosi też drugą nazwę – Wzgórza Zgody. Podobne ozy występują w okolicach Grójca (oz grójecki, oz częstoniewski) i okolicach Wieniawy.

Jacek Słupek