Ścieżka przyrodnicza wyznaczona została na terenie Muzeum Wsi Radomskiej.

Obszar ten dzięki utworzeniu muzeum zachował półnaturalny charakter, dzięki czemu jest miejscem występowania wielu interesujących roślin i zwierząt.

Ścieżka przyrodnicza prowadzi wzdłuż doliny Kosówki, gdzie występują zróżnicowane ekosystemy leśne i wodne. Ekosystemy leśne są reprezentowane przez wilgotne lasy liściaste o charakterze łęgów, olsów oraz grądów. Poza ekosystemami leśnymi występują ekosystemy wodne strumienia i stawu rybnego powstałego poprzez ogroblowanie części tarasu zalewowego strumienia i doprowadzenia tu wód Kosówki.

Ścieżka przyrodnicza ma około 0,6 km długości i prowadzi przez różne ekosystemy doliny rzecznej od koryta strumienia poczynając, tereny stawów rybnych do lasów różnego typu. Ponad 150 m ścieżki poprowadzono pomostem umożliwiającym wniknięcie w najbardziej niedostępne fragmenty doliny. Uzupełnieniem ścieżki jest wieża widokowa z rozległym widokiem na staw.

Jacek Słupek