W 17,2 kilometrze rzeki Mlecznej dopływa strumień Kosówka, którego źródła znajdują się we wsi Franciszków.

Łączna długość strumienia wynosi 11,5 km – w tym w obrębie miasta 4,2 km. Obszar położony w dolinie rzeczki Kosówki pomiędzy ulicami Szydłowiecką a Suchą zachowuje na tym odcinku naturalny charakter. W dolinie występują fragmenty łęgu przystrumykowego oraz łąk. Zróżnicowane siedliska przyrodnicze stwarzają dobre warunki życia bogatej awifauny. Łąkę zasiedla ginący w Europie derkacz oraz kuropatwy. Na obszarze tym występuje dość rzadki ptak – świerszczak. Natomiast skraj młodnika olszowego strumieniówka.

Jacek Słupek

Tutaj przeczytasz o Obszarze Chronionego Krajobrazu "Dolina Kosówki".

Zobacz zdjęcia: Dolina Kosówki.