W  piątek 11 grudnia 2009 r. o godz. 17-ej, w Muzeum im. Jacaka Malczewskiego w Radomiu, nastąpiło otwarcie wystawy pt.: "Benedykt Dybowski – 1833-1930; Rycerz Niezłomny".

Po krótkim wstępie dyrektora Muzeum Adama Zielezińskiego, głos zabrał prof. Zbigniew Wójcik, autor niezliczonych prac nt. polskich przyrodników, badaczy Syberii i Dalekiego Wschodu.

Profesor nakreślił sylwetkę uczonego wykazując unikalność zarówno jego dokonań naukowych jak i niezłomnych cech charakterologicznych co uwypukla już sam tytuł wystawy. Następnie głos zabrali p. Marek Słupek – komisarz części biograficzno-przyrodniczej wystawy oraz p. Małgorzata Jurecka – komisarz części etnograficznej. Komisarze przekazali w niezwykle długich wystąpieniach ogrom informacji nawiązujących do najciekawszych eksponatów jakie znalazły się na wystawie i ich związek z biografią oraz dokonaniami bohatera wystawy.

Następnie dyrektor Muzeum zaprosił gości do wysłuchania koncertu piosenek z okresu międzywojennego w wykonaniu młodzieży z MDK im. Heleny Stadnickiej. Piosenki odśpiewane w sposób w pełni profesjonalny zabrały publiczność „jak za dawnych lat” w  "zaczarowany bajek świat", pełen wzniosłych uczuć i miłosnych uniesień, a jak stwierdził wcześniej Marek Słupek, Dybowski wszak mawiał, że "tylko rządy miłości, oparte na miłości bliźniego wytwarzają harmonię, której brak dziś w społeczeństwie". Zebrani rychło poddali się tkliwej i nostalgicznej atmosferze koncertu, twarze rozjaśniły się uśmiechami,  biodra poczęły się kołysać, najmłodsi natomiast ruszyli wręcz do tańca dopełniając choreograficznie koncert.

W trakcie można było natomiast, dzięki sponsorowi – Mleczarni "Obory", delektować się pysznymi jogurtami smakowymi: morelowymi, wiśniowymi i truskawkowymi. Napoje te miały nawiązywać i ilustrować trwającą całe życie walkę Dybowskiego z alkoholizmem i jego wszystkimi przejawami a także bezpośrednio przypominać fakt założenia przez niego w trakcie studiów w Dorpacie, Kółka Braci Mlecznych, pierwszego stowarzyszenia antyalkoholowego w carskiej Rosji.

Po części artystycznej publiczność udała się do zwiedzania wystawy, na którą złożyło się 429 eksponatów z 14 różnych instytucji i placówek kultury oraz badawczych. Uwagę zwracała monumentalnych rozmiarów fotokopia obrazu Aleksandra Sochaczewskiego, jedne z pierwszych wydań dzieła Darwina "O powstawaniu gatunków…", dermoplast suhaka, który odegrał swoją wcale nie małą rolę w powstańczej konspiracji, okazy ssaków i ptaków wśród nich takie które zostały zaprezentowane po raz pierwszy po 140 latach od momentu ich pozyskania przez Dybowskiego: m.in.: maskonur pacyficzny, nurniczek wąsaty i czubaty, kałanka, burunduki. Młodsi chętnie zatrzymywali się przy potężnych rozmiarów niedźwiedziu brunatnym i lamparcie chińskim. Wiele pracy organizatorzy włożyli w wykonanie przestrzennego modelu Bajkału (nad którym Dybowski dokonał swoich największych odkryć – m.in. rozwikłał zagadkę rozmnażania ryby głębinowej, gołomianki) ukazujące jego wyjątkowe walory – głębokość i przezroczystość. Odtworzono także hipotetyczne miejsce pracy Dybowskiego na Uniwersytecie we Lwowie.

Osobna sala zapełniła się natomiast eksponatami etnograficznymi z wyprawy kamczackiej Dybowskiego spośród, których najciekawsze to  kamlejka – płaszcz przeciwdeszczowy z pęcherzy ssaków morskich oraz parka – okrycie z ptasich piór.