Zielnik Rodziny Dąbkowskich.

Do ciekawszych prywatnych kolekcji należy zaliczyć "Zielnik Rodziny Dąbkowskich" gromadzony od lat 80-tych XIX w. do lat 50-tych XX w. Założycielką zielnika była Stefania z Rodziwiczów Dąbkowska, której pomocy udzielali również inni członkowie rodziny. Zielnik zawiera 3840 kart roślin pochodzących głównie a okolic Radomia i Skarżyska Kamiennej, ale znajdują się tu też okazy zebrane przez córkę pani Stefanii dr Irenę Dąbkowską podczas prac naukowych prowadzonych na torfowiskach Wołynia i Podola oraz pokaźny zbiór porostów (400 kart) zebranych w Brazylii. Na jednym z arkuszy znajduje się podpis informujący, iż okaz został zebrany 17.09.1939 r. w rowie pod Twierdzą Modlin w przerwie pomiędzy niemieckimi atakami na pozycje polskie. Zbiór ten w latach pięćdziesiątych został przekazany Muzeum Regionalnemu w Radomiu.

Kolekcja oologiczna Leopolda Pac-Pomarnackiego.

Zbiory zapoczątkowało zebranie przez 12-letniego Leopolda jaj wróbli zamieszkujących zrzucone przez wichury bocianie gniazdo. Tak zapoczątkowana kolekcja była konsekwentnie uzupełniana przez lata następne i obejmuje niemal wszystkie gatunki ptaków występujących w Polsce, a także w pozostałej części Europy. Do ciekawostek należy zaliczyć jaja występujących na północy ptaków jemiołuszki i łuskowca zebrane przez Leopolda Pac-Pomarnackiego w czasie zesłania do pracy w kopalniach Workuty.

Pamiątką wojennej epopei kolekcjonera są również 2 jaja strusia zakupione w Egipcie i przywiezione do Polski w puszkach po żołnierskich konserwach w roku 1946. Zbiory te zostały zakupione przez Muzeum Okręgowe w Radomiu i liczą 1522 jaja. Jak żadna inna o tych rozmiarach kolekcja w kraju, kolekcja Pomarnackiego wyróżnia się dużą różnorodnością, składają się na nią bowiem jaja aż 226 gatunków ptaków, uzyskane z 444 zniesień. Znacznie mniejsze zbiory jaj (oologiczne) pochodzące z kolekcji Pac-Pomarnackiego posiadają muzea na Świętym Krzyżu (Świętokrzyski Park Narodowy) oraz Muzeum Regionalne w Tomaszowie Mazowieckim.

Zbiory ornitologiczne Czesława Rosiewicza.

Kolekcję ptaków oraz ich jaj posiadał również pan Czesław Rosiewicz z Marcul, składały się na nią głównie okazy zebrane w okolicach Iłży i Puszczy Iłżeckiej, a także nieliczne z innych regionów Polski. Zbiór 81 ptaków w roku 1978 zakupiło Muzeum Okręgowe w Radomiu, natomiast zbiór jaj Muzeum Regionalne w Tomaszowie Mazowieckim. Najstarszymi eksponatami pochodzącymi z tej kolekcji są trzy samce bataliona z roku 1933 z Polesia.

Jacek Słupek