Niedźwiedź brunatny  kat. EXZR – w średniowieczu występował powszechnie w Puszcy Kozienickiej, Rozwadzkiej i Iłżeckiej. Ostatniego zabito w 1805 r. w Puszczy Kozienickiej w uroczysku Meszne, którego nazwa świadczy o występowaniu tego gatunku. Najprawdopodobniej był to jeden z 3 osobników wykazanych w lustracji puszczy z roku 1794 gdy w uroczysku Meszne stwierdzono niedźwiedzicę z młodymi. Na pozostałym obszarze o obecności tego gatunku świadczą tyko nazwy miejscowości i uroczysk leśnych.

Głuszec kat. EXZR – występował w Puszczy Kozienickiej i Iłżeckiej do końca XIX w. Ostatecznie wymarł na tych terenach na początku XX w. W zbiorach Muzeum im. Dzieduszyckich znajduje się jeden okaz skrzekota (mieszańca głuszca z cietrzewiem) zastrzelonego w końcu XIX wieku w lasach Koneckich.

Jesiotr zachodni kat. EXZR – gatunek ryby, spotykany w Wiśle jeszcze w połowie XX w. Ostatecznie wyginął w wodach rzek polskich, w latach 70-tych.

Kulon kat. EXZR – silny spadek liczebności tego gatunku w kraju, obserwowany od lat 70-tych. Obecnie cała populacja krajowa liczy nie wiecej niż 10 par. W latach 80-tych jedna para regularnie wyprowadzała lęgi na Wiśle, w okolicach Kozienic.

Żółw błotny  kat. E – gatunek zagrożony wyginięciem w skali całego kraju. W radomskim obecnie znane są 3 stanowiska rozrodcze tego gatunku. Preferuje, spokojne, obficie zarośnięte oraz powoli płynące i stojące wody. Do rozrodu potrzebuje jednak dobrze nasłonecznionych, piaszczystych terenów (wydm, zboczy). Niegdyś występował pospolicie w całym regionie. Istniejące stanowiska wymagają aktywnej ochrony.