Żółw błotny kat. ExR – gatunek zagrożony wyginięciem w skali całego kraju. Niegdyś występował pospolicie na Ziemi Radomskiej. W Radomiu być może ostatnim miejscem występowania była dzielnica Długojów. Według informacji pozyskanych w połowie lat 90-tych XX w. od okolicznych mieszkańców w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych miały występować tu żółwie błotne (inf. ustna p. Rutkowski). Być może chodzi tu o żółwie stepowe, wypuszczone z hodowli amatorskich lub przez turystów z krajów byłego ZSRR, ponieważ w roku 1989 złapano tu żółwia stepowego (inf. ustna).

Środowisko: preferuje, spokojne, obficie zarośnięte oraz powoli płynące i stojące wody. Do rozrodu potrzebuje jednak dobrze nasłonecznionych, piaszczystych terenów (wydm, zboczy).

Przyczyny: drastyczne zmiany środowiska w tym wybagrowanie zbiorników wodnych na Długojowie, likwidacja miejsc do składania jaj (budownictwo mikeszkaniowe oraz wyłapywanie bądź likwidacja fizyczna ostatnich żyjących osobników.